Paddle Shifters

شیفتر دنده ( paddle shifters) یا همان دنده پشت فرمان در ماشین های مدرن رایج شده است که دلیل خوبی دارد. با شیفتر دنده رانندگی آسان‌تر و لذت بخش‌تر می‌شود، بهترین مزیت این دنده ها این است که دیگر راننده لازم نیست دست خود را از روی فرمان بردارد. استاندارد قرارگیری دست بر روی فرمان 10:10 می‌باشد تا راننده تسلط بیشتری به رانندگی داشته باشد، پس استفاده از دنده پشت فرمان رانندگی را ایمن تر کرده است.

با اضافه شدن شیفتر دنده در خودروها دنده از روی کنسول وسط خودرو حذف گردیده، که با حذف آن جای کافی برای دیگر امکانات جدید در خودرو همچون دکمه‌های کنترل کننده باز شده است. همچنین با استفاده از شیفتر دنده عوض کردن دنده سریع تر انجام می‌پذیرد و از افت دور موتور که باعث هدر رفتن نیروی موتور می‌شود، جلوگیری می‌شود.

    Show all 5 Result

    Show all 5 Result

    برندها