ضربه گیر کمک فنر

ضربه گیر کمک فنر یکی از این آپشن هایی است که می توانید به راحتی از آن در خودرو استفاده کنید.
با استفاده از ضربه گیر کمک فنر در جاده های نا هموار و در سرعت گیرها ماشین دیگر تکان های شدید و لرزش نخواهد داشت. خودروهایی که از ضربه گیر کمک فنر استفاده می کنند در پیچ های تند دیگر انحراف شدید نخواهد داشت و در زمان ترمز در کوتاه ترین مسافت اتومبیل متوقف می شود.
با استفاده از ضربه گیر کمک فنر عمر فنرها طولانی شده و لاستیک ها بیشتر دوام خواهند آورد.

چرا ضربه گیر کمک فنر

در صورتی که ماشین سنگین شود از کم شدن زیاد ارتفاع ماشین جلوگیری شده و باعث کاهش خستگی راننده در مسافت های طولانی می شود. ضربه گیر کمک فنر با استفاده از آخرین تکنولوژی تولید شده اند و دارای ۸ یا ۹ منفذ می باشد و طوری طراحی شده که بخوبی فشارها و تکان های وارده را تحمل کرده و از انتقال آنها به داخل اتومبیل جلوگیری می کند.

ضربه گیر کمک فنر دارای عملکرد بی نظیر و کیفیتی بالا می باشد که هم دارای قابلیت ارتجاعی و از مواد شفاف تولید شده اند. این محصول در طول زمان کیفیت خود را از دست نداده و تغییر شکل نخواهد داد.

    Show all 5 Result

    Show all 5 Result

    برندها